• Pro akcionáře

Zápis o usneseních přijatých na jednání valné hromady 11.7.2019