• Pro akcionáře

Zápis z valné hromady konané 11.11.2019